ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้าสินค้าของคุณ

ช้อปเลย
เข้าสู่ระบบ

ข้อกำหนดการใช้งาน

โดยทั่วไป

ข้อมูลที่ปรากฎใน (“เว็บไซต์”) อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิค หรือสะกดผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้นำเสนอตามสภาพที่ปรากฎ เพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น และโดยไม่มีการรับประกันใดๆ
ทั้งโดยตรงและโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความใดๆ ว่าไม่เป็นการละเมิด, ความพอใจของคุณภาพ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ


ONE Championship อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ไม่มีการรับประกันสำหรับเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหา
  • เว็บไซต์นี้และเนื้อหาต่าง ๆ ถูกนำเสนอ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” ONE Championship ไม่รับประกันความถูกต้อง, ความเพียงพอ หรือครบถ้วนของเว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหา และปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อความผิดพลาดหรือการละเลยในเว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาต่างๆ ไม่มีการรับประกันใด ๆ , โดยนัย ชัดแจ้ง หรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ชื่อเรื่อง ความสามารถในเชิงพาณิชย์, คุณภาพที่น่าพอใจ และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่มอบให้ร่วมกับเว็บไซต์นี้ และ/หรือวัสดุ.

  • ONE Championship ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาจะถูกจัดเตรียมอย่างต่อเนื่องหรือ ปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องใดๆ ที่ระบุจะได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้และ เนื้อหาจะปราศจากไวรัสหรือโค้ด โปรแกรม หรือมาโครที่เป็นอันตราย ทำลายหรือเสียหาย.

 

การเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ภายนอก

ONE Championship ไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย, คุณภาพ หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ใด ๆ ที่อาจเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อและเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์อิสระ ที่ ONE Championship ไม่ได้ใช้การควบคุมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การบรรณาธิการ หรือ หรือทางอื่นทางใด และไม่ได้มีการรับรองโดย ONE Championship.

 

ความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

ONE Championship จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ผลสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษหรืออื่นๆจากการส่งผ่านจากเว็บไซต์นี้ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือ หรือเครื่องมือสร้างความเสียหายใดๆ อย่างไรก็ตามแม้ความเสียหายจะส่งผลให้สูญเสียกำไร, เกิดความขัดข้องทางธุรกิจ, สูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บรักษาในคอมพิวเตอร์หรือที่อื่น โดยไม่จำกัดวงความเสียหาย.

 

การดาวน์โหลดและการพิมพ์เนื้อหาจากเว็บไซต์

ตัวหนังสือและกราฟิคทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้และที่ถูกคัดเลือกหรือจัดเรียงเป็นลิขสิทธิ์ของ ONE Championship. คุณได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำทางอิเล็กทรอนิคส์และพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อใช้ส่วนบุคคล และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การใช้เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำเพื่อ จุดประสงค์อื่นๆ นอกจากระบุข้างต้น และดัดแปลง, เผยแพร่ หรือตีพิมพ์) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ONE Championship ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด.

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทุกเครื่องหมายการค้า, ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อแบรนด์, ชื่อบริษัท, ชั้นยศ, สิ่งสงวนลิขสิทธิ์ และตราสัญลักษณ์ที่ปรากฎในนี้ เป็นเครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า หรือลิขสิทธิ์แห่งผู้เป็นเจ้าของ ไม่มีการอนุญาตจาก ONE Championship ให้นำเครื่องหมายการค้า, ชื่อสินค้า, ชั้นยศ, สิ่งสงวนลิขสิทธิ์ หรือตราสัญลักษณ์ใดๆ ไปใช้งาน.

ความคิดเห็นของผู้ใช้ คำติชม และข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งมา

ความคิดเห็น คำติชม คำแนะนำ ความคิด และข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดส่งมาโดยเปิดเผย จัดส่งหรือมอบให้ ONE Championship บนหรือโดยเว็บไซต์ของเรา หรือเปิดเผย ส่ง หรือให้เป็นผลจากการใช้เว็บไซต์ของเราของคุณ (จะอ้างถึงว่า “ความเห็น”) จะตกเป็นทรัพย์สินของ ONE Championship การเปิดเผย, การจัดส่ง หรือการจัดเตรียมความคิดเห็นใดๆ ดังกล่าวจะถือเป็นการมอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั่วโลก, ทั้งหัวข้อ, ผลประโยชน์ในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในความคิดเห็น.

ONE Championship จะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิ์, ชื่อ, และผลประโยชน์ และใช้งานได้โดยไม่จำกัด, ทั้งเชิงพาณิชย์และอื่น ๆ ของความเห็นใดๆ ONE Championship ไม่และจะไม่มีหน้าที่ในการ: (a) รักษาความเห็นใด ๆ เป็นความลับ; (b) จ่ายค่าชดเชยใด ๆ สำหรับความเห็น; หรือ (c) ตอบกลับความเห็นใด ๆ ของผู้ใช้

  • คุณตกลงว่าไม่มีความคิดเห็นใดที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ของเราที่จะละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม, รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ นอกจากนี้, คุณตกลงว่าไม่มีความคิดเห็นใดที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ของเราที่จะเป็นหรือประกอบด้วยเนื้อหาที่หมิ่นประมาทหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่เหมาะสม หรือลามกอนาจาร คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของความคิดเห็นใดๆ ที่คุณทำ.
  • คุณยินยอมให้ ONE Championship อาจใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเชิงประชากรของคุณและ และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เราของคุณในรูปแบบใดๆ ที่ไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ การเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ของเรา, กิจกรรมโปรโมชัน และ/หรือ ร้องขอข้อมูลโปรโมชัน หรืออัพเดตผลิตภัณฑ์ ถือเป็นยอมรับว่า ONE Championship อาจใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการทำการตลาด, โปรโมชัน และจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ.

 

ข้อปฎิเสธความรับผิดชอบ

การใช้ข้อมูลหรือองค์ประกอบใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตัวเองโดยสิ้นเชิง โดย ONE Championship จะไม่รับผิดชอบใดๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่ต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์, บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีผ่านเว็บไซต์นี้ตรงตามความต้องการของท่าน.